Greatify

070-961 01 88

Regler och villkor

Välkommen till vår företagshemsida. Genom att använda denna webbplats accepterar du att följa och vara bunden av följande regler och villkor för användning, vilka tillsammans med vår integritetspolicy styr vårt förhållande med dig när du använder denna webbplats. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor ber vi dig att inte använda vår webbplats.

Innehåll på webbplatsen

Allt innehåll på denna webbplats är ägt eller licensierat av oss och skyddat av upphovsrättslagar. Innehållet på webbplatsen är endast avsett för allmän information och kan ändras utan föregående meddelande.

Användning av webbplatsen

Användningen av denna webbplats är helt på egen risk och vi ansvarar inte för någon skada eller förlust som kan uppstå genom dess användning. Vi garanterar inte heller att webbplatsen är tillgänglig eller felfri.

Länkar till tredje parts webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritetspraxis hos sådana webbplatser.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler och villkor när som helst. Det är ditt ansvar att regelbundet besöka denna sida för att ta del av eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter sådana ändringar, accepterar du de uppdaterade villkoren.

Integritetspolicy för kontaktinformation på kontaktformulär

Vi på Greatify AB respekterar din personliga integritet och vi tar dina personuppgifter på allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter som du lämnar till oss genom vårt kontaktformulär.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. Vi samlar också in information om ditt företag och ärende.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att svara på din förfrågan och hantera ditt ärende. Vi kan också använda personuppgifterna för att skicka marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte personuppgifterna med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom när det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vilka de samlades in, eller enligt lagliga krav.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi har och begära att de rättas, tas bort eller begränsas i användning. Du har också rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter och begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till anne.grefberg@greatify.com eller genom att skicka brev till Sturevägen 12b, 18273 Stocksund. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på din förfrågan inom rimlig tid.

Genom att använda vårt kontaktformulär och lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.