Greatify

070-961 01 88

Artiklar

Anne Grefberg

Ledarutveckling/coaching och testning

Många ledarutvecklare är skeptiska till att använda tester i sina processer. Detta beror på att coaching och testning kommer från väldigt olika positioner historiskt sätt, men detta är på väg att ändras...